Tuesday, February 27, 2018

First Build An Audience. Then Make Products


Lesson Recap

1. Building an audience first allows you to research and test which potential products people want most.
2. Consistently creating and curating relevant videos, images, and written posts about topics will help attract readers and hopefully build a community.
3. Once you’ve built an audience, ask for direct feedback about which products they want and need.

DO THIS NOW

As you build your audience, you can interact more and more with people on social media. When you do, make sure to be friendly and maintain your brand’s voice.

Step you need to take

Identify my target audience
Figure out where my audience hangs out online
Start following people who are popular and influential with my audience
Pay attention to the types of posts that people in my audience like and share
Start interacting with people in my audience
Brainstorm ideas for enjoyable and/or useful blog and social media posts

Lesson From Google Primmer

I recently learned about …#5

1, No matter what your tech or product, the core of your business is always people. And keeping your talented workforce happy and motivated should be at the top of your priorities.
2, Đặc điểm kinh doanh của tỷ phú Hong Kong Lý Gia Thành, trong đó có một đặc điểm khiến người người ấn tượng: 7 phần hợp lý, 8 phần cũng được, vậy tôi chỉ lấy 6 phần. >>Đọc thêm<<
3, Có rất nhiều người xung quanh có thể/ muốn giúp bạn. Việc của bạn là cần làm là biết chính xác bạn cần giúp đỡ gì và thể hiện nó ra cho họ thấy.

Saturday, February 24, 2018

Tuesday, February 13, 2018

Note vài ý từ cuốn "Tiến bước" - Cách Startbucks chiến đấu sinh tồn mà không đánh mất bản sắc


Startdate:  12/02/2018
Enddate : 14/02/2018


Tranh thủ mấy ngày nghỉ tết có nhiều thời gian ngồi đọc sách nên đánh nhanh rút gọn trong vòng 3 ngày cho hết cuốn sách này!
Đây là cuốn sách rất tuyệt vời được recommended bởi xếp mình. Một phần nó cũng link với những gì mình đang trải qua công việc và cả với bản thân nên khi đọc cuốn sách này thấy có 1 sức hút lạ kì. Đọc rồi chỉ muốn ngấu nghiến tiếp tiếp và tiếp đến hết cuốn sách. Chỉ tiếc là không được ngồi tại Startbucks đọc cuốn sách này, được thế thì trải nghiệm đọc sách nó hoàn cmn hảo rồi :3
Viết nhanh mấy dòng note lại mấy ý hay rồi còn xuống gói bánh trưng với tía má.
29 tết rồi bà con ơi.
...


Monday, February 12, 2018

Nếu tôi không nói ‘Tuyệt vời’ môt thứ gì đó, tôi sẽ nói không.

Nhà tài chính Derek Sivers từng viết một trang blog mà trong đó ông có nói rằng “Nếu tôi không nói ‘Tuyệt vời’ môt thứ gì đó, tôi sẽ nói không.” Tư tưởng ấy đã giúp anh ấy rất nhiều trong thế giới kinh doanh va giờ tôi cũng muốn áp dụng nó khi hẹn hò. Và để đơn giản, tôi đã nghĩ ra một quy ước dễ nhớ :” Hoàn toàn muốn, hoặc không!”

Tuesday, February 6, 2018

Good things come to those that hustle, not sit tight and wait for opportunities.

Câu này của Shark Linh + với nhận định của Shark Phú - "90% khả năng tôi sẽ loại luôn startup trong 10s đầu nếu founder không có tướng thủ lĩnh"  mới thấy cái thần thái củ người lãnh đạo quan trọng ntn!
Leader phải 
Hustle thì team mới Hustle


Emotion wins. Everyone is emotional, none can say that “ I am 100% rational". When emotion comes, logics or facts are useless. So attack the emotion, showing them you love and you're damn passionate.
Buy me a coffee