Wednesday, April 26, 2017

Money Lover - best apps on Play for the awards 2017. Tham khảo UI/UX

Nếu các bạn có ý định nghiên cứu về ui/ux thì lên ghé thăm Money Lover , sản phẩm đầu tiên của Việt Nam được vinh danh trên google play 2017 về "best app of beautiful design, intuitive UX and high user appeal."
Mình để cái hình với cái link ở đây đã, không nói gì thêm, update sau.Buy me a coffee