Monday, October 9, 2017

Mang Macbook đi bảo hành, chờ dài cổ

Thay luôn màn hình mất 3tr lấy về luôn.
Mang bảo hành Apple care free, xa em nó hẳn tháng !
Ngày gửi : 18/9/2017
Ngày nhận về : XX/10/2017

Buy me a coffee